کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
نقش تاب‌آوری اقتصادی در تعدیل آثار منفی نوسانات قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 221-246

10.22051/ieda.2023.43990.1375

حدیث جعفری؛ عبدالمحمد کاشیان؛ علیرضا عرفانی


مقاله پژوهشی: تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر آلودگی محیط زیست

دوره 7، شماره 2، آبان 1398، صفحه 201-219

10.22051/edp.2020.29451.1225

زهرا عزیزی؛ فاطمه دارایی؛ علیرضا ناصری بروجنی


تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی

دوره 3، شماره 2، تیر 1394، صفحه 81-108

10.22051/edp.2016.2097

حسین اسماعیلی رزی؛ بهنام ابراهیمی؛ شیرین شیرعلی