اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 488
تعداد پذیرش 172
تعداد عدم پذیرش 223

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 10196
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9466
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 103 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 212 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 107 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 61 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 307 روز
درصد پذیرش 35 %