نویسنده = فاطمه بزازان
بررسی جایگاه مالیات کربن بر بخش‌های اقتصادی در اقتصاد ایران با رویکرد داده ستانده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1402

10.22051/ieda.2024.45721.1390

شیما فدوی؛ فاطمه بزازان


بکارگیری روش های حذف فرضی و متعارف در سنجش ارزش افزوده در تجارت: نتایج یکسان یا متفاوت؟

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 123-142

10.22051/ieda.2023.45164.1376

افسانه شرکت؛ علی اصغر بانویی؛ سمیه شاه حسینی؛ فاطمه بزازان؛ آذین کیانی راد


آثار قیمتی وضع مالیات بر دی اکسید کربن در مسیر توسعه پایدار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 175-198

10.22051/ieda.2021.36316.1280

فاطمه بزازان؛ شهلا کرباسی وایقان


مقاله پژوهشی: بررسی نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8

دوره 7، شماره 2، آبان 1398، صفحه 35-56

10.22051/edp.2020.31713.1243

فاطمه بزازان؛ شمس الله شیرین بخش؛ پریسا شوکتی تبریزی


بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-32

10.22051/edp.2016.2459

فاطمه بزازان؛ عبدالرسول قاسمی؛ حسین راغفر؛ صدیقه حسنوند


اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 9-30

10.22051/edp.2015.1965

فاطمه بزازان؛ فاطمه جعفری