کلیدواژه‌ها = کارایی
بررسی کارایی سیاست‌های دولت در کاهش فقر در ایران

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-32

10.22051/edp.2016.2459

فاطمه بزازان؛ عبدالرسول قاسمی؛ حسین راغفر؛ صدیقه حسنوند


ارزیابی عملکرد اقتصاد منطقه‌ای در ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 145-167

10.22051/edp.2014.63

عبدالرسول قاسمی؛ شادی زارعی