رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

چکیده

  اگرچه امروزه گسترش تجارت به‌عنوان یکی از عوامل مهم زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشورها مورد توجه ویژه قرار گرفته و در صدر برنامه دولت‌ها قرار دارد، اما چگونگی تأثیر این پدیده بر بخش‌های دیگر کشور نیز می‌بایست مورد توجه واقع شود. اشتغال به‌ویژه اشتغال بخش صنعت که به‌عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی کشور همواره در بیشتر اسناد توسعه مورد توجه بوده است، یکی از بخش‌هایی است که با توجه به مشکل بیکاری در جامعه چگونگی تأثیرپذیری آن از تجارت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. چه آنکه شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال یکی از راهکارهای مناسب در حل این معضل به‌شمار‌ می‌رود. از این‌رو، اهمیت تجارت و اشتغال بخش صنعت موجب شده تا بررسی تأثیر تجارت بر سطح اشتغال صنایع تولیدی ایران هدف اصلی این پژوهش قرار گیرد. در این پژوهش، با استفاده از روش داده‌های تابلویی [1] نرم‌افزار STATA به بررسی شاخص‌های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنعتی پرداخته و مانند مطالعات دیگر این حوزه، نسبت صادرات به ارزش افزوده، نسبت واردات به ارزش افزوده و همچنین نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده را مبنای شاخص‌های آزادسازی تجاری قرار داده‌ایم. یافته‌های این پژوهش نشان‌‌دهنده تأثیر منفی و معنا‌دار شاخص‌های آزادسازی تجاری بر اشتغال صنایع تولیدی ایران، رابطه مثبت اشتغال با نسبت هزینه‌های تبلیغات و تحقیقات بر مجموع پرداخت‌های غیرصنعتی و همچنین با نسبت پرداخت‌های عمرانی به کل پرداخت‌هاست.   [1] . Panel Data

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between trade and employment in the industrial sector

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasrallahi 1
  • Hanieh Poushdouz 2
1 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University
2 Master of Science (Economics), Yazd University
چکیده [English]

 
Many contemporary economists and policy makers believe that one of the effective strategies for development is improvement of access to benefits of trade liberalization. But the effect of this policy on other sectors must not be neglected. This paper examines the effects of trade liberalization on industrial employment. In fact employment is one of the challenges the government of I.R.I. faces and identification of factors that impact it can help resolve some of the main obstacles in solving in issue.
To evaluate the effect of trade liberalization on industrial employment this paper employs panel data methods and STATA software on data for the period of 1996 to 2010 for Iran. Similar to other studies in the literature we use the ratio of exports to value added, the ratio of imports to value added, and the sum of exports and imports to value added as metrics for trade liberalization. The results indicate a significantly negative impact of trade liberalization on industrial employment. R&D and advertisement expenditure as a proportion of non-industrial payment and construction payments as a proportion of the total payment have positive effect on employment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade
  • Employment
  • Industry
  • Panel Data Method
-    Orbeta, C. A. (2002). Globalization and Employment: The Impact of Trade on Employment Level and Structure in the Philippines. Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series. No 2002-04.
-    Rama, M. (1994). The Labor Market and Trade Reform in Manufacturing. In: Connolly, M., de Melo, J. (Eds.). The Effects of Protectionism on a Small Country, The case of Uruguay, pp.108-123.
-    Revenga, A. (1997). Employment and Wage Effects of Trade Liberalization: the Case of Mexican Manufacturing. Journal of Labor Economics. Vol.15, No.3, pp.20-43.