بررسی رابطه بین نوآوری، کارآفرینی و توسعه‌ی پایدار : یک مطالعه استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد.یزد.ایران

چکیده

رشد اقتصادی و تلاش جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در طول دهه‌ها‌ی گذشته، با افزایش تقاضا برای بهره‌برداری و استخراج هر چه بیشتر منابع طبیعی، به بهره‌برداری غیراصولی و افراطی از محیط‌زیست و درنتیجه، لطمات زیاد و گاه جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست منجر شده، به‌نحوی که دستاوردهای اقتصادی حاصل از رشد اقتصادی، تحت‌الشعاع این خسارت‌ها قرار گرفته است. توسعۀ پایدار با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی، سعی در تعدیل تبعات منفی ناشی از تأکید مطلق بر اهداف اقتصادی در فرایند توسعه دارد. با توجه به اینکه، توسعۀ پایدار در دستور کار کشورها قرار گرفته است، در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه نوآوری، کارآفرینی و توسعۀ پایدار پرداخته و با توجه به هدف تحقیق، این فرضیه که نوآوری و کارآفرینی بر توسعۀ پایدار، تأثیر مثبت دارند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه، تأثیر نوآوری و کارآفرینی بر توسعۀ پایدار برای استان‌های ایران طی دورۀ زمانی 1385 تا 1390 به روش داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج، نشان می‌دهد که کارآفرینی، دارای تأثیر مثبت و معنی‌داری در سطح احتمال 90 درصد است. اثر نوآوری و ارزش‌افزوده بخش صنعت بر توسعۀ پایدار، معنی‌دار نیست. درصد شهرنشینی، دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار بر توسعۀ پایدار بوده و شدت انرژی، تأثیر منفی و معنی‌داری بر توسعۀ پایدار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Development: A Provincial Study

نویسندگان [English]

 • Ozra Bakhshi Jozam 1
 • Zahra Nasrollahi 2
1 Master of Economics, Yazd University
2 Associate professor in Economics, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Economic growth and efforts to improve the welfare during the past decade with the increasing demand for more exploitation and extraction of natural resources lead to exploitation and extreme environment and therefore many and sometimes irreparable damage to the environment.

Sustainable development by integrating economic, social and environmental goals, tried to dampen the negative consequences caused by the absolute emphasis on economic objectives in the development process. In fact sustainable development is seen that in addition to economic, social and environmental dimensions of development will also be considered. With respect to sustainable development planning, it is important to identify the factors affecting it.

This study investigates the relationship between innovation, entrepreneurship and sustainable development, and the hypothesis that entrepreneurship has a positive impact on sustainable development, is evaluated. In this study, the impact of innovation and entrepreneurship in sustainable development for the provinces of Iran during the period from 1385 to 1390 was analyzed using panel data. The results show that the effect of entrepreneurship on sustainable development at the level of 90 percent is positive and significant. Innovation and value added of the industrial sector coefficients is not significant. Urbanization has a positive and significant impact on sustainable development and energy intensity has a significantly negative impact on sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Innovation
 • Entrepreneurship
 • Sustainable Development
 •  

  • احراری، میثم و غفوری‌نژاد، مجتبی. (1396). بررسی اثرات مصرف سوخت ترکیبی (نفت کوره-گاز طبیعی) بر میزان غلظت و انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی. سی‌ودومین کنفرانس بین‌المللی برق، تهران، ایران.
  • بزازان، فاطمه و خسروانی، ندا. (1395). سنجش میزان انتشار دی‌اکسیدکربن توسط بخش‌های مختلف تولیدی و خانوارها ناشی از مصرف انرژی در ایران (رویکرد داده - ستانده زیست‌محیطی). فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، 1(1): 25-1.
  • بنی‌اسدی، مصطفی و زارع‌مهرجردی، محمدرضا. (1394). بررسی وجود رابطه علیت میان رشد بخش صنعت و آلودگی هوا در اقتصاد ایران طی دوره 89-1346. پژوهش‌های محیط‌زیست، 6(11): 38-25.
  • بهبودی، داود؛ کیانی، سیمین و ابراهیمی، سعید. (1390). رابطه علی انتشار دی‌اکسیدکربن، ارزش‌افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی در ایران. فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و انرژی، 1(1): 53-33.
  • تاج‌آبادی، رضا و فلاحی، غلام‌رضا. (1385). شرایط ثبت اختراع و بررسی قوانین و مباحث حقوقی آن. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، 6(3).
  • جلالی، محسن. (1385). تجزیه ضریب جینی و کشش درآمدی آن در ایران. نشریه روند، (18): 42-25.
  • جهانگیری، خلیل؛ رضازاده، علی و جمشیدی، عذرا. (1395). بررسی تأثیر حمایت از اختراع و نوآوری بر صادرات کشورهای شمال و جنوب. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 3(4): 162-135
  • دیوسالار، سمانه و بزرگی، فرشاد. (1391). بررسی نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‌بنیان، بابلسر، ایران.
  • رحیمی، علی. (1388). انسان، توسعه و محیط‌زیست. کتاب ماه علوم اجتماعی، 20(128): 118-110.
  • رضایی، بیژن؛ نجف‌پور، هدا و نادری، نادر. (1396). موانع و راهکارهای توسعه کارآفرینی سبز در شهرستان کرمانشاه. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 6(2): 78-59.
  • زاهدی، شمس‌السادات. (1390). جهانی شدن و توسعه پایدار. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 2(3): 18-1.
  • سوری، علی. (1392). اقتصاد سنجی پیشرفته (جلد دوم) همراه با کاربرد Eviews8 و Stata12. تهران: نشر فرهنگ ‌شناسی.
  • شاکری، یونس. (1392). جستاری در دیدگاه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های جمعیتی بر روی شهرها در راستای توسعه پایدار شهری. ماهنامۀ معرفت قم، 22(189): 88-73.
  • شریفی، نورالدین و دهقان‌پور وحید، سمیه. (1395). اثرات زیست‌محیطی مصارف خانوارها با توجه به توسعه گازرسانی: یک تحلیل داده-ستانده. فصلنامه اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی، 1(1): 63-47.
  • طیفوری، وحید و اکبری، صادق. (1390). بررسی شاخص توسعه سرمایه انسانی ایران «با تأکید بر استان گیلان». همایش تحلیل یافته‌های سرشماری نفوس و مسکن 1390، تهران، ایران.
  • فطرس، محمدحسن و منصوری‌گرگری، حامد. (1388). بررسی رابطۀ علی بین مصرف حامل‌های انرژی و ارزش‌افزوده در بخش صنعت ایران طی سال‌های 1385-1346. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، 3(6): 53-27.
  • کاظمی‌محمدی، سیدمهدی‌موسی. (1380). توسعه‌پایدار شهری؛ مفاهیم و دیدگاه‌ها. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 16(3): 113-94.
  • کلانتری‌دهقی، لیلا. (1390). شاخص توسعه انسانی (HDI). (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
  • کهنسال، محمدرضا و شایان‌مهر، سمیرا. (1395). آثار متقابل مصرف انرژی، رشد اقتصادی و آلودگی محیط‌زیست: کاربرد الگوی معادلات همزمان فضایی داده‌های تابلویی. پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، 19(5): 216-179.
  • موسوی، سیدمیثم؛ انجم‌شعاع، مینا؛ رجبی‌واسوکلایی، قاسم؛ عزتی‌اثر، محمد و وره‌زردی، رامین. (1394). ارزیابی شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی در زمینه بهره‌مندی از شاخص‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 3(13): 245-234.
  • موسوی‌مشهدی، سیدمحمود. (1382). نقش کارآفرینی در توسعۀ اقتصادی و صنعتی. رهیافت، 29: 42-35.
  • نوبخت‌وند، جابر؛ نیکونام‌طوسی، وحیده و نیکونام‌طوسی، حجت. (1391). نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی و تولید ملی. نخستین همایش آسیب‌شناسی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (چالش‌ها، فرصت‌ها، راهکارها).
  • هرائینی، مصطفی و انبارلو، مسعود. (1395). جایگاه کارآفرینی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی. پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
  • یاسوری، مجید؛ باسط‌قرشی، محمد و وطن‌خواه، ژیلا. (1394). تحلیل موانع و راهکارهای توسعۀ کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب‌پس فومن. پژوهش‌های روستایی، 6(2): 342-323.
  •  
  • Ahrari, M., & Ghafourinejad, M. (2016). Investigating the effects of combined fuel consumption (furnace oil-natural gas) on the concentration and emission of environmental pollutants. 32nd International Electricity Conference, Tehran, Iran (in Persian).
  • Bani Asadi, M., & Zare Mehjardi, M. R. (2014). Investigating the existence of a causal relationship between the growth of the industrial sector and air pollution in Iran's economy during the period of 1346-89. Environmental Research, 6(11), 25-38(in Persian).
  • Basu, A., & Altinay, E. (2002). The interaction between culture and entrepreneurship in London's immigrant businesses. International Small Business Journal20(4), 371-393.
  • Behboudi, D., Kiani, S., & Ebrahimi, S. (2011). Granger causality relationship between Co2 emission, industrial value added and energy consumption in Iran. Iranian Energy Economics1(1), 33-53(in Persian).
  • Bezazan, F., & Khosravani, N. (2015). Measuring the amount of carbon dioxide emissions by different production sectors and households due to energy consumption in Iran (environmental data-outcome approach). Environmental Economics and Natural Resources Quarterly, 1(1), 1-25 (in Persian).
  • Daramola, A., & Ibem, E., O. (2010). Urban Environmental Problems in Nigeria: Implications for Sustainable Development. Journal of Sustainable Development in Africa, 1(12), 124-145.
  • Devsalar, S., & Bozorgi, F. (2011). Examining the role of entrepreneurship in economic growth and sustainable development. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge-Based Business Management, Babolsar, Iran (in Persian).
  • Filser, M., Kraus, S., Roig-Tierno, N., Kailer, N., & Fischer, U. (2019). Entrepreneurship as catalyst for sustainable development: Opening the black box. Sustainability11(16), 4503.
  • Fotros, M. H., & Mansoori, H. (2009). A study of causality relationship between energy carrier’s consumption and value-added of industrial sector in Iran during the period 1967-2006. Quarterly Journal of Quantitative Economics6(22), 27-53 (in Persian).
  • Galindo-Martín, M. A., Castaño-Martínez, M. S., & Méndez-Picazo, M. T. (2020). The relationship between green innovation, social entrepreneurship, and sustainable development. Sustainability12(11), 4467.
  • Gomes, C. M., Kruglianskas, I., & Scherer, F. L. (2011). Innovation management for sustainable development practices in the internalization context. Journal of Technology Management & Innovation, 6(2), 111-127.
  • Hall, J. K., Daneke, G. A., & Lenox, M. J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25(5), 439-448.
  • Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 46(6), 1251-1271.
  • Hrayini, M., & Anbarlou, M. (2015). The position of entrepreneurship in the sustainable development of rural settlements. The fifth conference on the Iranian Islamic model of progress (in Persian).
  • Hummels, H., & Argyrou, A. (2021). Planetary demands: Redefining sustainable development and sustainable entrepreneurship. Journal of Cleaner Production, 278, 123804.
  • Jahangiri, K., Rezazadeh, A., & Jamshidi, A. (2015). Investigating the effect of supporting invention and innovation on the exports of northern and southern countries. Technology Development Management Quarterly, 3(4), 162-135(in Persian).
  • Jalali, M. (2006). Analysis of the Gini coefficient and its income elasticity in Iran. Trend Journal, (18), 25-42 (in Persian).
  • Kalantari Dehaghi, L. (2011). Human Development Index (HDI). (Master's Thesis), Islamic Azad University, Central Tehran Branch (in Persian).
  • Kardos, M. (2012). The relationship between entrepreneurship, innovation and sustainable development. Research on European Union Countries. Procedia Economics and Finance, 3, 1030-35.
  • Kazemimohammadi, S. M. M. (2006). Sustainable urban development; Concepts and views. Geographical Research Quarterly, 16(3), 113-94(in Persian).
  • Kenter, R. M. (2007). The change Masters: Innovation for productivity in the American carpratoon, Historical Research Reference in Entrepreneurship, university of Illinoi.
  • Kohensal, M. R., & Shayan Mehr, S. (2015). The mutual effects of energy consumption, economic growth and environmental pollution: application of spatial simultaneous equations model to panel data. Iranian Energy Economics Research Journal, 19(5), 179-216(in Persian).
  • Kruja, M. A. A. (2012). Entrepreneurship, knowledge, innovation and sustainable development. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3), 21-25.
  • Marshall, A. (1920). Principles of economics: An introductory volume. 8th edition. London: MacMillan.
  • Mousavi Mashhadi, S., M. (2003). The role of entrepreneurship in economic and industrial development. Approach, 29, 42-35(in Persian).
  • Mousavi, S. M., Anjam Sha'a, M., Rajabi-Vasukolai, Q., Ezzathar, M., & Varehazardi, R. (2014). Evaluation of the cities of West Azarbaijan Province in the context of benefiting from the development indicators of health and treatment services. Journal of Urmia College of Nursing and Midwifery, 3(13), 245-234 (in Persian).
  • Nobakhtvand, J., Nikunam-Tousi, V., & Nikunam-Tousi, H. (2011). The role of entrepreneurship in economic growth and national production. The first conference on pathology of national production, supporting Iranian work and capital (challenges, opportunities, solutions) (in Persian).
  • Rahimi, A. (2009). Man, development and environment. Monthly Book of Social Sciences, 20(128), 110-118(in Persian).
  • Rai, M. S. (2017). Impact of Urbanization on Environment. International Journal on Emerging Technologies, 8(1), 127-129.
  • Rashid, L. (2019). Entrepreneurship education and sustainable development goals: A literature review and a closer look at fragile states and technology-enabled approaches. Sustainability, 11(19), 5343.
  • Rezaei, B., Najafpur, H., & Naderi, N. (2016). Obstacles and solutions to the development of green entrepreneurship in Kermanshah. Quarterly Journal of Spatial Economics and Rural Development, 6(2), 78-59(in Persian).
  • Seyfang, G., & Smith, A. (2006). Community action: a neglected site of innovation for sustainable development?(No. 06-10). CSERGE working paper EDM.
  • Shahbaz, M., Loganathan, N., Sbia, R., & Afza, T. (2015). The effect of urbanization, affluence and trade openness on energy consumption: A time series analysis in Malaysia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 683-693.
  • Shakeri, Y. (2012). A survey of demographic perspectives, opportunities and challenges on cities in the direction of sustainable urban development. Marafat Qom Monthly, 22(189), 73-88 (in Persian).
  • Sharifi, N., & Dehghanpour V. S. (2015). Environmental effects of household consumption due to the development of gas supply: a data-output analysis. Quarterly Journal of Environmental Economics and Natural Resources, 1(1), 47-63 (in Persian).
  • Stefanescu, D., & On, A. (2012). Entrepreneurship and sustainable development in European countries before and during the international crisis. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 889-898.
  • Suri, A. (2012). Advanced Econometrics (Volume II) with the use of Eviews8 and Stata12. Tehran: Cultural Publishing House (in Persian).
  • Tajabadi, R., & Falahi, G. (2006). Patent conditions and review of its laws and legal issues. The Electronic Journal of Iran Research Center for Scientific Information and Documents, 6(3) (in Persian).
  • Talmaciu, M. (2012). Considerations regarding the development of Romanian regional economies through innovation and entrepreneurship. Procedia Economics and Finance, 3: 914-920.
  • Tefouri, V., & Akbari, S. (2011). Investigating Iran's human capital development index, with emphasis on Gilan province. Conference on the Analysis of Population and Housing Census 2019, Tehran, Iran (in Persian).
  • Veeraraghavan, V. (2009). Entrepreneurship and innovation. Asia-Pacific Business Review, 1(5), 14-20.
  • Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research: an editor’s perspective, In Katz J. et Brockhaus R. (Eds.), Advances in entrepreneurship, firm emergence, and growth, Greenwich, CT: JAI Press, 3: 119-138.
  • Yasuri, M., Basit-Qorshi, M., & Watankhah, J. (2014). Analysis of obstacles and solutions for the development of rural women's entrepreneurship in Gurabpas Foman district. Rural Research, 6(2), 342-323 (in Persian).
  • Youssef, A. B., Boubaker, S., & Omri, A. (2018). Entrepreneurship and sustainability: The need for innovative and institutional solutions. Technological Forecasting and Social Change, 129, 232-241.
  • Zahedi, S. (2011). Globalization and sustainable development. Strategic Public Policy Studies Quarterly, 2(3), 1-18 (in Persian).
  • Zhao, F. (2005). Exploring the synergy between entrepreneurship and innovation. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 11(1), 25-41.