موضوعات = اقتصاد توسعه
نقش تجارت بین‌الملل بر توسعه شاخص سرمایه انسانی (مطالعه موردی: کشورهای OECD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22051/ieda.2024.45772.1391

نادیا میرزابابازاده؛ سمانه نورانی آزاد؛ احمد لطفی؛ حسن اعمی بنده قرایی


تاثیر حکمرانی خوب بر نابرابری درآمد با تاکید بر بی ‏ثباتی سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22051/ieda.2024.46408.1406

زهرامیلا علمی؛ معصومه حاجیلی دوجی


تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22051/ieda.2024.45704.1389

حمید آسایش؛ رضا شمس اللهی؛ شقایق عباسعلی؛ مهدی کمالی؛ فتانه نیکنام


شناسایی محیط درونی و بیرونی زنجیره های تولید و نسبت آنها با مسئله خام فروشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22051/ieda.2024.45945.1397

علی اصغر بانویی؛ اولین قازاریان؛ فرشاد مؤمنی


تاثیر شکنندگی دولت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای OPEC

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-62

10.22051/ieda.2023.44851.1365

اکبر خدابخشی؛ سید احسان حسینی دوست؛ زهرا آسمانه


تمرکززدایی مالی و آموزش عالی از بعد اقتصادی و آموزشی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 193-220

10.22051/ieda.2023.44935.1368

الهام فتح الهی؛ محمد علیزاده


تخمین نرخ بیکاری نایرو در قالب مدل تغییرات زمانی در اقتصاد ایران

دوره 8، شماره 2، مهر 1401، صفحه 173-186

10.22051/ieda.2022.39076.1311

شعله باقری پرمهر؛ ملیکا کافیان خیابانی