کلیدواژه‌ها = توسعه انسانی
تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22051/ieda.2024.45704.1389

حمید آسایش؛ رضا شمس اللهی؛ شقایق عباسعلی؛ مهدی کمالی؛ فتانه نیکنام


بررسی و تحلیل رابطه‌ بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 83-108

10.22051/ieda.2021.32863.1252

میدیا فهیمی؛ آزاد خانزادی؛ علی فلاحتی