کلیدواژه‌ها = داده‌های تابلویی
بررسی و تحلیل رابطه‌ بین توزیع مناسب فرصت‌ها و توسعه انسانی در ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 83-108

10.22051/ieda.2021.32863.1252

میدیا فهیمی؛ آزاد خانزادی؛ علی فلاحتی


رابطه میان تجارت و اشتغال در بخش صنعت

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 97-132

10.22051/edp.2015.68

زهرا نصراللهی؛ هانیه پوشدوزباشی