کلیدواژه‌ها = منابع درآمدی
تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 69-96

10.22051/edp.2015.67

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ بهرام اردلان