کلیدواژه‌ها = مدل خودرگرسیونی انتقال ملایم بهینه سازی الگوریتم ژنتیک