نویسنده = سیده زهرا حسینی
رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی در ایران

دوره 4، شماره 3، آبان 1395، صفحه 67-102

10.22051/edp.2017.14987.1084

امیر خادم علیزاده؛ غلام علی معصومی نیا؛ مهدی قائمی اصل؛ سیده زهرا حسینی